Shop Mobile More Submit  Join Login
Party suit by Tammatmam Party suit by Tammatmam
áo sơ mi trắng
vest đen cài hoa xanh
quần baggy đáy rộng
giầy đen
:iconohgodwhyplz:
Add a Comment:
 
:iconkuno-san:
Kuno-san Featured By Owner Jun 28, 2013  Student Traditional Artist
eo người mẫu :icongyaa2plz:
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 24, 2013   Digital Artist
Ai đây ? :iconshadowedplz:
Why's so seme ?
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 24, 2013  Student General Artist
bạn Dan đấy :iconhecryplz:
nó vốn trai thẳng mà :iconpapcryplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
nhìn có vẽ như là lưng anh ấy rất là, rất là dài vậy :iconpapmingplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 22, 2013  Student General Artist
con trai lưng dài lười biếng lắm :iconlazeplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
thế có đúng với anh í không :iconlazydanceplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 22, 2013  Student General Artist
đúng roài. Lưng dài vai rộng ngày nào cũng ngủ :iconpapcryplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
sao giống mình thế :iconpapcryplz: *bắt tay*
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 22, 2013  Student General Artist
với lại là quần baggy đáy rộng cho nên đừng hiểu nhầm :iconpapcryplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
hiểu nhầm cái gì cơ :iconifuknowwhatimeanplz:
Reply
:icontenpura9111:
tenpura9111 Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
So hardcore :iconfuckyeahplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 22, 2013  Student General Artist
mi còn nào gì về cái body của nó là bố chém :iconpapcryplz:
Reply
:icontenpura9111:
tenpura9111 Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
Có mặt corset không mà bó thon gọn thế :iconheblushplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 22, 2013  Student General Artist
bởi vì cái người nó đã ốm sẵn rồi, chỉ có vai hơi rộng lừa tình thôi :icongodwhyplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 22, 2013
Image Size
460 KB
Resolution
650×1408
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
349 (1 today)
Favourites
12 (who?)
Comments
14
×