Shop Mobile More Submit  Join Login
Party Suit ver Alcandor by Tammatmam Party Suit ver Alcandor by Tammatmam
miễn phí thêm cặp mắt kính :iconhecryplz:
áo gile em thề màu lục-đen khó nhìn quá nên để màu lục thôi cho dễ vào mắt :iconpapcryplz:
Add a Comment:
 
:iconlkeyl:
lKeyl Featured By Owner Jun 30, 2013
đây là thằng nào :icongodwhyplz: tôi ko quen nó...
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jun 27, 2013  Student Artist
Manly quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 27, 2013  Student General Artist
ko biết người được vẽ có manly như thế ko :icongodwhyplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jun 27, 2013  Student Artist
:iconohmygodplz:
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 27, 2013   Digital Artist
Again, who is whis :icongodwhyplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 27, 2013  Student General Artist
Ikr, he's Alcandor :icongodwhyplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist General Artist
Dan thiết kế luôn cho alcan à?
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jun 27, 2013  Student General Artist
ko, chỉ vẽ lại theo hình của Al thôi :3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 27, 2013
Image Size
349 KB
Resolution
650×1545
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
347
Favourites
11 (who?)
Comments
8
×